Дисертації та монографії

Дисертації

  1. Кирилов Володимир Харитонович. Узагальнений метод Вінера-Хопфа та його застосування в теорії трьохвимірних МГД-каналах. Дис… канд. фіз.-мат. наук/ Одеський держ. університет ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 1971.
  2. Кирилов Володимир Харитонович. Гідродинаміка і тепломасообмін плівкових апаратів для холодильної техніки. Дис… докт. техн. наук/ Одеський держ. академія холоду. – Одеса, 1995.
  3. Швець Валерій Тимофійович. Влияние многочастичных корреляций на електронные явления переноса в не- упорядочных металлахДис… канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 – теоретична фізика/ Київський держ. університет ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1979.
  4. Вашпанова (Дерманець) Ніна Володимирівна. А-деформації вищих порядків поверхонь. Дис… канд. фіз.-мат. наук:  01.01.04 – геометрія та топологія/ Одеський  ордена трудового красного стягу державний університет ім. Мечникова. – Одеса, 1986. 
  5. Вітюк Антоніна Вікторівна. Тепломасообмін в контактних пристроях плівкових апаратів для холодильної техніки з урахуванням нерівномірності розподілу рідини. Дис… канд. техн. наук/ Одеський держ. академія холоду. – Одеса, 1997.
  6. Коновенко Надія Григорівна. Структури алгебр диференціальних інваріантів у класичних sl_2 – геометріях. –  Дис… канд. фіз.-мат. наук:  01.01.04 – геометрія та топологія/ Інститут математики НАН України. – Київ, 2009. – 168c.
  7. Угольников Олександр Павлович. Термодинамічна теорія збурень для систем полярних часток з індукованою взаємодієюДис… канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 – теплофізика і молекулярная фізика/ Одеський нац. університет ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 1986.
  8. Федченко Юлія Степанівна. Нескінченно малі  геодезичні деформації поверхонь. Дис… канд. фіз.-мат. наук:  01.01.04 – геометрія та топологія/ Інститут математики НАН України. – Київ, 2010. – 113c.
  9. Худенко Надія Петрівна. Оптимізація управління складними процесами шляхом адаптивної варіації критеріїв.  Дис… канд. техн. наук: 05.13.06  06­-АСУ і прогресивні інформаційні технології / Одеська держ. академія харчових  технологій. – Одеса, 2002. – 145с.

Монографії

Кириллов В.Х. Компьютерная математика в среде Maxima. Теория и практика. // В.Х. Кириллов,  О.К.Ширшков/ монографія, Одеса: ВМВ. – 2015. – 312 с.

 

сайт 20160226_152521

 

 

 

Кузаконь, В.М. Гладкі многовиди. Геометричні та топологічні аспекти: [монографія] / В.М. Кузаконь, В.Ф. Кириченко, О.О. Пришляк; НАН України, Ін-т математики. – К., 2013. – 500 с. – (Пр. Ін-ту математики НАН України. Математика та її застосування. – Т. 97).

 

 

 

 

 

 

cfqn 20160226_153557

Коновенко, Н.Г.  Дифференциальные инварианты и SL2- геометрии: [монографія] /Н.Г. Коновенко . – К.: “Наукова думка”, 2013. – 188 с.