Дисертації та монографії

Дисертації

 1. Волков Віктор Едуардович. Стійкість і структура хвиль горіння й детонації. Дис… канд. фіз.-мат. наук01.04.17 – хімічна фізика, у т.ч. фізика горіння й вибуху/ Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 1992.
 2. Волков Віктор Едуардович. Математичне й інформаційне забезпечення автоматизованих систем управління потенціально вибухонебезпечними об’єктами. Дис… докт. техн. наук: 05.13.07 – автоматизація процесів управління/ Одеський нац. політехн. університет. – Одеса, 2013.
 3. Кирилов Володимир Харитонович. Узагальнений метод Вінера-Хопфа та його застосування в теорії трьохвимірних МГД-каналах. Дис… канд. фіз.-мат. наук/ Одеський держ. університет ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 1971.
 4. Кирилов Володимир Харитонович. Гідродинаміка і тепломасообмін плівкових апаратів для холодильної техніки. Дис… докт. техн. наук/ Одеський держ. академія холоду. – Одеса, 1995.
 5. Швець Валерій Тимофійович. Влияние многочастичных корреляций на електронные явления переноса в не- упорядочных металлахДис… канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 – теоретична фізика/ Київський держ. університет ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1979.
 6. Вашпанова (Дерманець) Ніна Володимирівна. А-деформації вищих порядків поверхонь. Дис… канд. фіз.-мат. наук:  01.01.04 – геометрія та топологія/ Одеський  ордена трудового красного стягу державний університет ім. Мечникова. – Одеса, 1986. 
 7. Вітюк Антоніна Вікторівна. Тепломасообмін в контактних пристроях плівкових апаратів для холодильної техніки з урахуванням нерівномірності розподілу рідини. Дис… канд. техн. наук/ Одеський держ. академія холоду. – Одеса, 1997.
 8. Коновенко Надія Григорівна. Структури алгебр диференціальних інваріантів у класичних sl_2 – геометріях. –  Дис… канд. фіз.-мат. наук:  01.01.04 – геометрія та топологія/ Інститут математики НАН України. – Київ, 2009. – 168c.
 9. Лобода Юлія Геннадіївна. Педагогічні умови використання комп’ютерно-інтегрованих технологій у процесі підготовки майбутніх інженерів. Дис… канд. пед. наук/ Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського”. – Одеса, 2010.
 10. Макоєд Наталя Олексіївна. Формування у майбутніх інженерів умінь перекладу фахових текстів із застосуванням компютерних технологійДис… канд. пед. наук/ Одеський держ. пед.університет ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2002.
 11. Максимова Оксана Борисівна. Удосконалення інформаційного та математичного забезпечення для автоматизованого керування системою теплопостачання зі змінною структурою. Дис… канд. техн. наук/ Одеський нац. політехн. університет. – Одеса, 2013.
 12. Федченко Юлія Степанівна. Нескінченно малі  геодезичні деформації поверхонь. Дис… канд. фіз.-мат. наук:  01.01.04 – геометрія та топологія/ Інститут математики НАН України. – Київ, 2010. – 113c.

Монографії

Кириллов В.Х. Компьютерная математика в среде Maxima. Теория и практика. // В.Х. Кириллов,  О.К.Ширшков/ монографія, Одеса: ВМВ. – 2015. – 312 с.

 

сайт 20160226_152521

 

 

 

Кузаконь, В.М. Гладкі многовиди. Геометричні та топологічні аспекти: [монографія] / В.М. Кузаконь, В.Ф. Кириченко, О.О. Пришляк; НАН України, Ін-т математики. – К., 2013. – 500 с. – (Пр. Ін-ту математики НАН України. Математика та її застосування. – Т. 97).

 

 

 

 

 

 

cfqn 20160226_153557

Коновенко, Н.Г.  Дифференциальные инварианты и SL2- геометрии: [монографія] /Н.Г. Коновенко . – К.: “Наукова думка”, 2013. – 188 с.