Методические материалы

 

Уважаемые студенты,

в библиотеке академии имеются следующие учебные пособия, методические указания как в печатном, так и электронном варианте:

сайт 20160226_153941сайт 20160226_153930

 

Курс вищої математики: навч. посіб. / В.М. Кузаконь,  Ю.С. Федченко, В.Х.Кирилов, Н.П.Худенко. – Вид. 2-е перероб., та  допов. – Одеса: Друкарський дім, 2014. – Ч.1. – 161с.

Курс вищої математики: навч. посіб. / В.М. Кузаконь,  В.Х. Кирилов, Ю.С. Федченко, Н.П. Худенко; за ред. В.М. Кузаконь; рец. [В.Т. Швець та ін.]. – Вид. 2-е, перероб. та  доп. – Одеса: Друк. дім, 2014. – Ч. 2. – 144 с. – Бібліогр.: с. 143-144 (14 назв.).

 

 

 

 

 

 

 

сайт 20160226_153158cfqn 20160226_152559

 

Швець В.Т. Вища математика: операційне числення: навчальний посібник/ В.Т. Швець. – Херсон: Грінь Д.С. – 2015. – 228с.

 

Швець В.Т. Інтегральні перетворення у задачах математичної фізики: навчальний посібник/ / В. Т. Швець . – Одеса : Б.в., 2001 . – 260 с. : мал. – Бібліогр. : с.259-260(25 назв.) .

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт 20160226_153346сайт 20160226_153804

 

Кириллов В.Х. Компьютерная математика в среде Maxima: теория и практика/ В.Х.Кириллов,  А.К.Ширшков –Одесса.– 2015. – 300с.

 

Угольніков О.П. Математичні методи та моделі енергетичного обладнання: навчальний посібник/ О.П. Угольніков, І.Б. Журавльова –Херсон: Грінь Д.С.– 2015. – 218с.

 

 

 

 

 

 

 

20160226_15502420160226_155138

Кузаконь, В.М. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсів “Вища математика”, “Вища та прикладна математика”, розд. “Ряди” для студ. усіх напрямів підготовки ден. та заоч. форм навчання [Техт, Електронний ресурс] / В.М.Кузаконь, Л.І.Шпота, Є.О.Осадчук. – О.:ОНАХТ,2013. – 22 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Кузаконь, В.М. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсів “Вища математика”, “Вища та прикладна математика”, розд. “Диференційне числення” для студ. усіх напрямів підготовки ден. та заоч. форм навчання [Техт, Електронний ресурс] / В.М. Кузаконь, Є.О.Осадчук. – О.:ОНАХТ,2013. – 25 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

 

 

 

 

 

 

 

20160226_15493820160226_154915Федченко, Ю.С. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсів “Вища математика”, “Вища та прикладна математика”, розд. “Векторна алгебра” для студ. усіх напрямів підготовки ден. та заоч. форм навчання [Техт, Електронний ресурс] / Ю.С.Федченко, Н.Г.Коновенко. – О.:ОНАХТ,2013. – 24 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Федченко, Ю.С. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсів “Вища математика”, “Вища та прикладна математика”, розд. “Аналітична геометрія” для студ. усіх напрямів підготовки ден. та заоч. форм навчання [Техт, Електронний ресурс] / Ю.С. Федченко, Н.Г.Коновенко. – О.:ОНАХТ,2013. – 30 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

 

 

 

 

 

 

20160226_15504020160226_155115

Арова, З.Д. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсів “Вища математика”, розд. “Подвійні інтеграли” для студ. усіх напрямів підготовки ден. та заоч. форм навчання [Техт, Електронний ресурс] / З.Д. Арова, Т.Г.Малаксіано. – О.:ОНАХТ,2013. – 33 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Кузаконь, В.М. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсів “Вища математика”, “Вища та прикладна математика”, розд. “Диференційні рівняння” для студ. усіх напрямів підготовки ден. та заоч. форм навчання [Техт, Електронний ресурс] / В.М. Кузаконь, В.Х.Кирилов, Л.І.Шпота. – О.:ОНАХТ,2013. – 32 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).