Методичні матеріали

Шановні студенти,

у бібліотеці академії є наступні навчальні посібники, методичні вказівки як у друкованому, так і електронному варіанті.

 

Теорія ймовірностей і математична статистика

 

 

kisspng-computer-icons-pdf-clip-art-5b3d7bf996b055.9095343015307560896172

 

Швець В.Т.  Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Одеса : Вид-во ВМВ, 2018. – 1 електрон. опт. диск(CD-ROM): 218 с. тексту c.

 

 

 

 

 

 

 

Математичні методи і моделі

Швець В.Т. Математичні методи та моделі [Текст] : навч. посіб. – Херсон : Грінь Д.С., 2017. – 334 с. : Бібліогр.: с. 331-332. – 978-966-930-217-5.

 

kisspng-computer-icons-pdf-clip-art-5b3d7bf996b055.9095343015307560896172

 

 

Частина 1. 

 

kisspng-computer-icons-pdf-clip-art-5b3d7bf996b055.9095343015307560896172

 

 

Частина 2. 

 

 

 

сайт 20160226_153158

 

 

kisspng-computer-icons-pdf-clip-art-5b3d7bf996b055.9095343015307560896172

 

Швець В.Т. Вища математика: операційне числення: навчальний посібник/ В.Т. Швець. – Херсон: Грінь Д.С. – 2015. – 228с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Безымянный

 

 

kisspng-computer-icons-pdf-clip-art-5b3d7bf996b055.9095343015307560896172

 

Швець В.Т. Вища математика: теорія функцій комплексної змінної [Текст] : навч. посіб. / Одес. нац. акад. харч. технологій, Ін-т холоду. – Одеса : Вид-во ВМВ, 2014. – 284 с. – Бібліогр.: с. 232-233. ОНАХТ. Інститут холоду. – 978-966-413-456-6.

 

 

 

 

 

 

 

сайт 20160226_153930 сайт 20160226_153941

 

Курс вищої математики: навч. посіб. / В.М. Кузаконь,  Ю.С. Федченко, В.Х.Кирилов, Н.П.Худенко. – Вид. 2-е перероб., та  допов. – Одеса: Друкарський дім, 2014. – Ч.1. – 161с.

 

Курс вищої математики: навч. посіб. / В.М. Кузаконь,  В.Х. Кирилов, Ю.С. Федченко, Н.П. Худенко; за ред. В.М. Кузаконь; рец. [В.Т. Швець та ін.]. – Вид. 2-е, перероб. та  доп. – Одеса: Друк. дім, 2014. – Ч. 2. – 144 с. – Бібліогр.: с. 143-144 (14 назв.).

 

 

 

 

 

сайт 20160226_153346

сайт 20160226_153804

 

 

Кириллов В.Х. Компьютерная математика в среде Maxima: теория и практика/ В.Х.Кириллов,  А.К.Ширшков –Одесса.– 2015. – 300с.

 

Угольніков О.П. Математичні методи та моделі енергетичного обладнання: навчальний посібник/ О.П. Угольніков, І.Б. Журавльова –Херсон: Грінь Д.С.– 2015. – 218с.

 

 

 

 

 

20160226_155024

20160226_155138

 

Кузаконь, В.М. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсів “Вища математика”, “Вища та прикладна математика”, розд. “Ряди” для студ. усіх напрямів підготовки ден. та заоч. форм навчання [Техт, Електронний ресурс] / В.М.Кузаконь, Л.І.Шпота, Є.О.Осадчук. – О.:ОНАХТ,2013. – 22 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

 

Кузаконь, В.М. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсів “Вища математика”, “Вища та прикладна математика”, розд. “Диференційне числення” для студ. усіх напрямів підготовки ден. та заоч. форм навчання [Техт, Електронний ресурс] / В.М. Кузаконь, Є.О.Осадчук. – О.:ОНАХТ,2013. – 25 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

 

 

 

20160226_154938

20160226_154915

 

Федченко, Ю.С. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсів “Вища математика”, “Вища та прикладна математика”, розд. “Векторна алгебра” для студ. усіх напрямів підготовки ден. та заоч. форм навчання [Техт, Електронний ресурс] / Ю.С.Федченко, Н.Г.Коновенко. – О.:ОНАХТ,2013. – 24 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

 

Федченко, Ю.С. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсів “Вища математика”, “Вища та прикладна математика”, розд. “Аналітична геометрія” для студ. усіх напрямів підготовки ден. та заоч. форм навчання [Техт, Електронний ресурс] / Ю.С. Федченко, Н.Г.Коновенко. – О.:ОНАХТ,2013. – 30 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

 

 

 

20160226_155040

20160226_155115

 

Арова, З.Д. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсів “Вища математика”, розд. “Подвійні інтеграли” для студ. усіх напрямів підготовки ден. та заоч. форм навчання [Техт, Електронний ресурс] / З.Д. Арова, Т.Г.Малаксіано. – О.:ОНАХТ,2013. – 33 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

 

Кузаконь, В.М. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсів “Вища математика”, “Вища та прикладна математика”, розд. “Диференційні рівняння” для студ. усіх напрямів підготовки ден. та заоч. форм навчання [Техт, Електронний ресурс] / В.М. Кузаконь, В.Х.Кирилов, Л.І.Шпота. – О.:ОНАХТ,2013. – 32 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).