Склад кафедри

Кирилов Володимир Харитонович

Кирилов Володимир Харитонович

в.о. завідувача кафедри

доктор технічних наук, професор. Напрямок наукової діяльності - розвиток теорії та методів математичного моделювання гідродинамічних та тепломасообмінних процесів технічних і холодильних систем. Використання інформаційних технологій при створенні імітаційних моделей фізичних та холодильних процесів. Автор понад 150 наукових праць та науково-методичних робіт, серед них одна монографія та чотири навчальних посібника с грифом МОН України. Під його керівництвом захищено 8 кандидатських та одна докторська дисертації.

Волков Віктор Едуардович

Волков Віктор Едуардович

професор

доктор технічних наук, професор, Основні напрямки наукової роботи - теоретична газова динаміка, математична теорія горіння й вибуху, теорія гідродинамічної стійкості, автоматизація процесів керування й інформаційні технології, інтелектуальні системи підтримки й прийняття рішень, прийняття рішень в умовах невизначеності. Автор понад 150 наукових праць. Член редакційної колегії фахового наукового журналу «Праці міжнародного геометричного центру», міжнародного комітету конференції «Алгебраїчні та геометричні методи аналізу».

Швець Валерій Тимофійович

Швець Валерій Тимофійович

професор

доктор фізико-математичних наук, професор. Академік Академії наук вищої школи України, відмінник освіти України, нагороджений пам'ятним знаком Петро Могила. Напрям наукової діяльності – екстремальний стан речовини: метали, плазма, напівпровідники. Автор понад 200 наукових публікацій, 5 монографій, 7 навчальних посібників.

Вітюк Антоніна Вікторівна

Вітюк Антоніна Вікторівна

доцент

кандидат фізико-математичних наук, доцент. Напрямок наукової діяльності – тепломасообмін в контактних пристроях плівкових апаратів для холодильної техніки з урахуванням нерівномірності розподілу рідини. Автор понад 35 наукових та 20 науково-методичних робіт. Секретар Вченої ради факультету комп'ютерних систем та автоматизації. Куратор групи, керівник студентського наукового гуртка.

Вашпанова Ніна Володимирівна

Вашпанова Ніна Володимирівна

доцент

кандидат фізико-математичних наук, доцент. Напрям наукової діяльності - диференціальна геометрія і топологія. Автор понад 35 наукових і методичних робіт.

Макоєд Наталя Олексіївна

Макоєд Наталя Олексіївна

доцент

кандидат педагогічних наук, доцент. Напрямок наукової діяльності - теорія і методика професійної освіти. Застосування інформаційних технологій і комп’ютерного перекладу в процесі навчання. Автор понад 100 наукових та науково-методичних робіт.

Лобода Юлія Геннадіївна

Лобода Юлія Геннадіївна

доцент

кандидат педагогічних наук, доцент. Напрямок наукової діяльності - теорія та методика професійної освіти, інформаційні технології у наукових дослідженнях. Автор понад 100 наукових та науково-методичних робіт.

Максимова Оксана Борисівна

Максимова Оксана Борисівна

доцент

кандидат технічних наук, доцент. Напрямок наукової діяльності – моделювання задач управління за параметром та структурою енергетичного обладнання. Має понад 45 наукових та науково-методичних робіт. Керівник студентського наукового гуртка

Коновенко Надія Григорівна

Коновенко Надія Григорівна

доцент

кандидат фізико-математичних наук, доцент. Напрямок наукової діяльності – диференціальна геометрія і топологія. Автор понад 89 наукових та науково-методичних робіт. Відповідальний редактор фахового наукового журналу «Праці міжнародного геометричного центру», заступник голови організаційного комітету міжнародної наукової конференції «Алгебраїчні та геометричні методи аналізу».

Федченко Юлія Степанівна

Федченко Юлія Степанівна

доцент

кандидат фізико-математичних наук, доцент. Напрямок наукової діяльності - диференціальна геометрія і топологія. Автор понад 74 наукових та науково-методичних робіт. Вчений секретар ОНАХТ, відповідальний секретар фахового наукового журналу «Праці міжнародного геометричного центру», заступник голови організаційного комітету міжнародної наукової конференції «Алгебраїчні та геометричні методи аналізу».

Осадчук Євген Олександрович

Осадчук Євген Олександрович

старший викладач

Напрямок наукової діяльності - моделювання режимів роботи абсорбційних холодильних апаратів. Автор понад 25 наукових та науково-методичних робіт.

Соколова Оксана Петрівна

Соколова Оксана Петрівна

старший викладач

Напрямки інтересів – тестові програми та 3D-моделювання. Автор понад 40 наукових та науково-методичних робіт. Профорг факультету комп'ютерних систем та автоматизації та інституту КС і Т «Індустрія 4.0» Начальник відділу атестації з вільного володіння державною мовою

Трач Олександр Романович

Трач Олександр Романович

старший викладач

Напрямки інтересів – управління бізнес-процесами, математичне моделювання динамічних систем. Автор понад 20 наукових та науково-методичних робіт Провідний інженер-програміст НМЦЗЯВО.

Черевко Євген Володимирович

Черевко Євген Володимирович

старший викладач

Напрямок наукової діяльності - диференціальна геометрія і топологія. Автор понад 50 наукових та науково-методичних робіт.

Носенко Людмила Олександрівна

Носенко Людмила Олександрівна

старший лаборант

Савушкіна Ольга Олександрівна

Савушкіна Ольга Олександрівна

Завідувач лабораторії

Малина Альона Василівна

Малина Альона Василівна

старший лаборант