Заочная форма обучения

Список рекомендованих учебных пособий и методических указаний:

 1. Курс вищої математики: навч. посіб. / В.М. Кузаконь, Ю.С. Федченко, В.Х.Кирилов, Н.П.Худенко. – Вид. 2-е перероб. та  допов. – Одеса: Друкарський дім, 2014. – Ч.1. – 161с.
 2. Курс вищої математики: навч. посіб. / В.М. Кузаконь, Ю.С. Федченко, В.Х.Кирилов, Н.П.Худенко. – Одеса: Друкарський дім, 2014. – Ч.2. – 144с.
 3. Федченко Ю.С., Коновенко Н.Г. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсів «Вища математика», «Вища та прикладна математика», розділ «Векторна алгебра» [Електронний ресурс] : для студентів усіх напрямів підготовки ден та заоч. форм навчання / відп. за вип. В.М. Кузаконь; ОНАХТ, Каф. вищої математики. – О. : ОНАХТ, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 24 с.
 4. Федченко Ю.С., Коновенко Н.Г. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсів «Вища математика», «Вища та прикладна математика», розділ «Аналітична геометрія» [Електронний ресурс] : для студентів усіх напрямів підготовки ден та заоч. форм навчання / відп. за вип. В.М. Кузаконь; ОНАХТ, Каф. вищої математики. – О. : ОНАХТ, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 30 с.
 5. Пекарєв Е.Л., Федченко Ю.С. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Вища математика» розділ «Границі» [Електронний ресурс] : для студентів усіх. напрямів підготовки і форм навчання / відп. за вип. В.М. Кузаконь; ОНАХТ, Каф. вищої математики. – О. : ОНАХТ, 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 23 с.
 6. Коновенко Н.Г., Пекарєв Е.Л. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Вища математика» розділ «Функції двох змінних» [Текст] : для студентів проф. напряму підготовки 6.30504, 6.030509, 6.030601, 6.030510, 6.030507 ден. та заоч. форм навчання / відп. за вип. В.М. Кузаконь; ОНАХТ, Каф. вищої математики. – О. : ОНАХТ, 2011. – 21 с.
 7. Кузаконь В.М., Нужна Н.В. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Вища математика». Розділ «Невизначений інтеграл» [Електронний ресурс] : для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів ден. та заоч. форм навчання / відп. за вип. В.М. Кузаконь; ОНАХТ, Каф. вищої математики. – О. : ОНАХТ, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 51 с.
 8. Кузаконь В.М., Осадчук Є.О. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсів «Вища математика», «Вища та прикладна математика», розділ «Диференційне рівняння» [Електронний ресурс] : для студентів усіх напрямів підготовки ден. та заоч. форм навчання / відп. за вип. В.М. Кузаконь; ОНАХТ, Каф. вищої математики. – О. : ОНАХТ, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 25 с.
 9. Кузаконь В.М., Худенко Н.П., Коновенко Н.Г. Методичні вказівки та контрольні роботи з курсу «Вища математика» за 2 семестр [Електронний ресурс] : для студентів проф. напряму підготовки 6.051701 заоч. форми навчання / відп. за вип. В.М. Кузаконь; ОНАХТ, Каф. вищої математики. – О. : ОНАХТ, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 20 с.
 10. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Вища математика» (І-ІІ модулі) для студ. проф. напряму підготовки 6.30504, 6.030509, 6.030601 заоч. форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Н.Г.Коновенко, В.Л.Спесівих, Ю.С.Федченко. — О.:ОНАХТ,2011. – 32 с. -1 електрон. опт . диск (CD-ROM).
 11. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Вища математика» (III-IV модулі) для студ. проф. напряму підготовки 6.030504, 6.030509 заоч. форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Н.Г.Коновенко, В.Л.Спесівих, Ю.С.Федченко. — О.:ОНАХТ,2012. – 35 с. — 1електрон. опт . диск (CD-ROM).
 12. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Теорія ймовірностей і математична статистика» для студ. проф. напряму підготовки 6.30504, 6.030509 заоч. форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Н.Г.Коновенко, В.Л.Спесівих, Ю.С.Федченко. — О.:ОНАХТ,2011. – 37 с. — 1 електрон. опт . диск (CD-ROM).

2016-2017 учебный год

1 семестр

Заочники 1 с Холод-1 Заочники 1 с ОНАХТ-2 Заочники 1 с ОНАХТ-1

2015-2016 учебный год

2 семестр

Заочники 2 с ОНАХТ-1 Заочники 2 с ОНАХТ-2